Skip to content

2. Gudstjenesten

Alle døpte, uavhengig av livssituasjon og funksjonsevne, har sin rettmessige plass i menighetens hovedgudstjeneste. I gudstjenesten møtes vi som likeverdige deltakere og bistår hverandre gjensidig. Et gudstjenestefellesskap med, for og av alle, er også berikende for alle. Å legge til rette for et gudstjenestefellesskap som gir alle mulighet til å delta, hører med til menighetens grunnoppdrag. En gudstjeneste som rommer alle, synliggjør både menneskeverdet og evangeliet. Erfaringen viser at det er helt nødvendig å ta bevisste grep for å skape en slik gudstjenesteforståelse, jfr. kapittel 7 «Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten» i «Gudstjeneste for Den norske kirke».

2. Gudstjenesten

VI VIL:

 • En gudstjeneste for alle
  Vi vil at gudstjenesten skal være for alle. Derfor vil vi at kapitlene «Noen hovedbegreper i ordningen» (7.3), «En gudstjeneste for alle»  (7.9) og «Universell utforming» (7.11) i permen «Gudstjeneste i Den norske kirke», skal være styrende for gudstjenestearbeidet i vår menighet. Gudstjenesteutvalget, i samarbeid med prestene, tar grep for å gjennomføre dette i praksis.
   
  Ansvarlig:___________________________
 • Frivillige medarbeidere
  Vi vil legge til rettet for at mennesker med utviklingshemming får mulighet til å være frivillige medhjelpere i gudstjenesten.
  Ansvarlig:______________________________

  VI KAN:
 • Den inkluderende kirkekaffe
  Vi vil være bevisste på å legge til rette for et inkluderende fellesskap på våre kirkekaffer. Vi vil legge til rette for at kirkekaffen er en arena for relasjonsbygging og inkludering. Vi vil drøfte hvilke grep vi kan ta for å utvikle kirkekaffene til gode fellesskapsarenaer.

  Ansvarlig:________________________________ 

 

 • Samhandling
  Vi vil ta initiativ til at minst en ordinær gudstjeneste i året utvikles i samarbeid med mennesker med utviklingshemning.
   
  Ansvarlig:_____________________________

 

Play Video