Skip to content

1. Holdninger og kunnskap

Kirkemøtet har tydelig understreket at mennesker med utviklingshemming skal ha mulighet til å delta i menighetens ordinære fellesskapsarenaer, som helt vanlige deltakere. Dette er en del av kirkens oppdrag. Det er derfor viktig at menighetsrådet er kjent med dokumentene som beskriver dette oppdraget. Samtidig må menighetene kommunisere oppdraget utad; i menigheten, i lokalsamfunnet, i forhold til mennesker med utviklingshemming og i møte med de mange som ikke opplever at det er plass for dem i gudstjenesten og i samlinger forøvrig.

1. Holdninger og kunnskap

VI VIL:

 • Kunnskap og kjennskap:

           Vi vil sørge for at alle ansatte og menighetsrådsmedlemmer er kjent med
           innholdet i følgende ressursdokumenter:

          «Likeverd Inkludering Tilrettelegging. Mennesker med utviklingshemning i
           kirken». Utgitt av Kirkerådet juli 2016.

         «Den norske kirkes betjening av mennesker med utviklingshemning».
          Uttalelse fra Kirkerådet november 2009 og vedtak i Kirkemøtet april 2012.

          Dokumentene tas opp til gjennomgang på et stabsmøte og
          et menighetsrådsmøte.

          Vi vil legge til rette for at også nyansatte og nye
          menighetsrådsmedlemmer blir kjent med dokumentene.  

          Ansvarlig:______________________________________

 • Kvalitetssikre all informasjon og kommunikasjon

           Vi vil sørge for at all informasjon og kommunikasjon som gis ut av 
           menigheten på en klar og tydelig måte viser at menigheten er for alle.
  
           Ansvarlig:__________________________
 

VI KAN:

 • Temamøter
  Vi vil sette opp tema «Kirke med alle» på en av menighetens hovedsamlinger, f.eks. på menighetens årsmøte eller temamøter i menighetsrådets regi.

  Ansvarlig:____________________________
   
 • På min måte
  Vi vil vise filmen om Torill Edøy, «På min måte – fra Edøy til verden», på et av våre arrangementer. Filmen viser hvordan Torill, som har CP, har jobbet med å bli akseptert og inkludert i samfunn og kirke. Torill Edøy jobber nå som rådgiver i Kirkerådet.  Til filmen er det laget et samtaleopplegg.Ansvarlig:____________________________

 • Samtalegrupper
  Vi vil utfordre menighetens småfellesskap/bibelgrupper/samtalegrupper  til å ta opp temaet «Kirke med alle» på et av sine møter.
      
  Ansvarlig:____________________________
 • Treffpunkt
  Vi vil invitere mennesker med utviklingshemming til samtale om hva de tenker om tro, kirke og fellesskap.

  Ansvarlig:______________________________
Play Video