Skip to content

Inkluderingspresten på Romerike

Vår inkluderende menighet

I den lokale kirke skal det være plass og rom for alle mennesker. Dette ligger i kirkens vesen og oppdrag. Erfaringen viser at en inkluderende kirke ikke kommer av seg selv. Det krever bevisst ledelse, bearbeiding av holdninger og konkrete tiltak. I kirka kan inkludering defineres som den endringsprosess som må til for at alle skal ha mulighet til å delta, på lik linje. Med sjekklista «Vår inkluderende menighet» vil Borg biskop og bispedømmeråd gi menighetene konkret hjelp til å skape en inkluderende menighet.

Inkludering er basisen for alt kirkens arbeid og må gjennomsyre arbeidet med gudstjenester og samlinger. En kirke for, med og av alle, blir derfor et av kirkens synlige kjennetegn i verden.
«For med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie og alle fikk vi én ånd å drikke» 1 kor. 12-13.

En inkluderende menighet forplikter seg til:

Å jobbe med fem kriterier:

Holdninger

Arbeider kontinuerlig
med egne holdninger.

Gudstjeneste

Holder gudstjeneste
for - og med alle.

Trosopplæring

Har ordinære trosopplæringstiltak tilrettelagt for alle.

Samhandling

Samhandling med kommunenegger til rette for samhandling med kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Universell utformming

Sørger for at lokaler og uteområder er tilgjengelig for alle

våre Samtaler og Aktiviteter

Siste nytt

Kirkeleir i Spania 23.-30.mai 2023

Det er fortsatt ledige plasser på kirkeleir i Spania 23.-30.mai 2023!

Det er også konfirmantleir for konfirmanter med utviklingshemming samme tid og sted.

Påmeldingen gjøres direkte til Solgarden.

Husk å få med reservasjonsnummeret R042547 i kommentarfeltet. Da ser vi at du ikke bare skal til Solgården, men at du også er med på leiren.

Solgården 2022

Play Video